PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nyheder 2018
 

13.11.2018: Du bor på dit grundvand.

________________

 

21.10.2018: Mikroplast i drikkevandet? En ny landsdækkende undersøgelse fra Miljøstyrelsen finder ingen tegn på, at drikkevandet er forurenet med mikroplast. Læs rapporten her.
________________

 

20.10.2018: Hvem har ansvaret? Vi har fået flere spørgsmål om ansvarsfordelingen vedr. ledningsnet og vandmåler, se mere her.

_________________

 

25.06.2018: 1. etape af ledningsudskiftning. Så er arbejdet gået i gang med at udskifte vandledningen fra vandværket over kirkestien mod Nykøbing-Slagelsevej og langs Nykøbing-Slagelsevej mod hjørnet af Kinimondsvej og Thorsvej. Arbejdet forventet færdigt senest i august. Først omkring koblingstidspunktet til den nye vandledning vil der være forsyning fra Kongepartens vandværk. Vi vil løbende opdatere denne side, og sende mails/SMS ud, hvis der mod forventning vil være behov for at afbryde for vandforsyningen.

_________________________

 

22.05.2018: Indkaldelse til generalforsamlingen er nu sendt til alle der har tilmeldt sig vores email service. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du stadig nå det.

_________________________

 

14.05.2018: Den årlige generalforsamling afholdes i Vig Forsamlingshus, den 17.6.2018 kl. 10.30. Du får tilsendt indkaldelsen og regnskabet, hvis du har tilmeldt dig vores email service. Tilmeld dig her.

_________________________

 

27.02.2018: Ledningsskade. Vi har i dag måtte reparere en vandledning, efter denne blev beskadiget af Gundsø Entreprenørforretnings gravearbejde, i forbindelse med Odsherred Forsynings kloakeringsprojekt.

_________________________

 

22.02.2018: Lækage repareret. En årvågen andelshaver rapporterede her til formiddag om løbende vand på vejen på Helsebakken. Vi har repareret skaden, som skyldtes en defekt anboringsbøjle. Vandforsyningen til Helsebakken og Helsedalen er nu genetableret.

_________________________

 

11.02.2018: Sommerhuskloakering. På opstartsmødet den 9.2.2018 med deltagelse af Gundsø Entreprenørvirksomhed, Odsherred Forsyning og Vig Lyng vandværk fik vi udleveret en tidsplan for hvornår der vil være gravearbejde i området. Når vi modtager revideret tidsplaner, vil de blive lagt på hjemmesiden.

 

HUSK Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS.

HUSK at tilmelde dig vores SMS service og email service.

HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering.

_________________________

 

15.01.2018: Digitalt ledningsnet nu tilgængeligt for alle. Vi fik for en del år siden digitaliseret vores ledningskort og indmålt synlige installationer med GPS. Vi har nu gjort dette materiale tilgængeligt for alle. Læs mere her.

_________________________

 

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk