PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nyheder 2016
 

11.11.2016: Frostsprængning. Årets første frostsprængning er i dag identificeret, hvorefter vandforsyningen til ejendommen er afbrudt og grundejeren er kontaktet. Husk at foretage vinterklargøring på dit sommerhus.

_________________________ 

 

07.11.2016: Tid til vinterklargøring. Frosten står for døren og rigtig mange sommerhusejere benytter ikke huset i løbet af vinteren. Vi har samlet en række gode råd til frostsikring af dine vandinstallationer her.

 

_________________________ 

 

02.11.2016: Renovering af vandværket trækker ud. Renoveringen af råvandsbehandlingen har givet nogle uforudsete udfordringer, hvorfor dette arbejde først færdiggøres torsdag. Der vil derfor stadig kunne opleves lavere vandtryk end normalt.

_________________________ 

 

17.10.2016: Renovering af vandværket. Vandværkets anlæg til råvandsbehandling skal renoveres, hvilket kommer til at ske tirsdag den 1/11 og onsdag den 2/11. I disse dage vil vandværket blive lukket helt ned og vores nabovandværk, Kongepartens Vandværk, vil derfor levere vand til vores forbrugere via vores 2 fælles fordelingsbrønde i vores forsyningsområde. Der vil i disse dage kunne opleves lavere vandtryk end normalt.

_________________________ 

 

10.10.2016: Lækagereparation. Der er i dag repareret en lækage på forsyningsledningen på marken syd for Ravnsbjergvej.

______________________

 

08.10.2016: Måleraflæsning. Vi har i dag foretaget måleraflæsning for alle forbrugere. Aflæsningerne er sendt til regnskabskontoret, som vil sende opkrævninger ud i starten af 2017. Husk selv at aflæse din vandmåler, så du kan tjekke afregningen.

_________________________

 

03.10.2016: Hønsinge Omfartsvej. Vejdirektoratet har gennemført udbud på anlæggelse af Hønsinge Omfartsvejen fra Vig Parkvej til Nykøbing-Slagelsevej. Det er Barslund A/S som har vundet opgaven, og Vejdirektoratet forventer at arbejdet startes inden for den næste måned. Vandværket har ledninger til forsyning af en del af Nykøbing-Slagelsevej liggende i periferien af graveområdet, så der forventes begrænset økonomiske omkostninger i forbindelse med etableringen. Vandværket deltager i et kommende Ledningsejermøde, som afholdes af vejdirektoratet.

_________________________

 

26.09.2016: Vandspild. De konstaterede lækager er nu identificeret og udbedret, men grundet ledningsnettets alder (generelt fra 1965/66) og stand forventer bestyrelsen at der kommer flere lækager over den kommende tid og det er dyrt. Bestyrelsen arbejder derfor på en plan for at udskifte ledningsnettet.

_________________________

 

20.09.2016: Åbent hus. I anledning af vandværkets 50 års jubilæumvar der Åbent hus søndag den 11/9. Der deltog 13 besøgende i arrangementet, hvor bl.a. processen fra indpumpning af råvand fra grundvands-magasinerne via de tre boringer, gennem vandproduktionen på værket efterfølgende distribution via ledningsnettet til tapning af rent drikkevand hos forbrugerne.

_________________________

 

13.09.2016: Sommerhus-kloakering. Vandværket har på opfordring fået udleveret denne kopi af skrivelse som Odsherred Forsyning i august 2016 har sendt til de berørte sommerhusejere, der skal have kloakeret i 2017 og 18. Vandværket har opfordret Odsherred Forsyning til at invitere til et fællesmøde hvor projektet inkl. valg af metode gennemgås sammen med hvilke ansvar/forpligtigelse der efterfølgende påhviler henholdvis parcelejer og Odsherred Forsyning.

_________________________

 

03.07.2016: Pas på grundvandet. Drop sprøjtemidler i haven. Læs mere hos Danske Vandværker.

_________________________

 

03.07.2016: Kloakeringen. Odsherred kommune har oplyst at kloakeringen genoptages vest for Lyngvejen i foråret 2017. Øst for Lyngvejen igangsættes kloakeringen i foråret 2018. Vi afventer møde og mere information fra kommunen.

_________________________

 

01.07.2016: Referat af Generalforsamling, se mere her.

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk