PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Generelle retningslinjer ved arbejde med vandledninger

  

Det er gravalvorligt at arbejde med vandledninger ...


Vi har derfor udarbejdet retningslinjerne skal overholdes af alle interessenter, der arbejdet med eller i nærheden af vandledninger i Vig Lyng vandværks forsyningsområde.
 

Læs mere her.

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift


 ________________

25-09-2020: Generalforsamlingen den 26.9.2020 kl. 10.30 UDSKYDES grundet den nuværende corona situation og myndighedernes nye krav.

_______________

09-09-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning. Arbejdet med udskiftning af forsynings- og stikledninger på Bolbjergvej og Jyderup Sand starter i dag, og forventes gennemført inden for de næste 6 uger. 
 ________________

15-08-2020: Generalforsamling.
 Den udskudte generalforsamling afholdes i Vig Forsamlingshus med god plads mellem os lørdag den 26. september 2020 kl. 10.30. Vi sender indkaldelsen ud lørdag den 12. september. Vi håber at vi ses.
 ________________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift. 
 Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
 ________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
 ________________

18.03.2020: Etablering af ny vandledning på Frejasvej. Vi etablerer pt. nye forsynings- og stikledninger på Frejasvej 1-11. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked og arbejdet forventes afsluttet i midten af uge 13.

________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.