PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

SMS service


Vi benytter en SMS baseret informationstjeneste, hvor vores forbrugere vil blive advaret via SMS, når der f.eks. lukkes for vandet i deres område. Dette kan f.eks. være ved ledningsbrud og alvorlige fejl på værket. Herudover vil vi kunne oplyse om forestående vedligeholdelse eller reparationer af vores forsyningsnet, således at forbrugeren på forhånd er gjort opmærksom på at der lukkes for vandet i en nærmere specificeret periode.

SMS servicen er frivillig at tilmelde sig og er et gratis tilbud til vores forbrugere.

Du kan herunder selv vedligeholde hvilket mobilnummer der skal være tilknyttet din forbrugeradresse. Herudover kan du afmelde dit mobilnummer, hvis du ikke længere ønsker at få denne type informationer og advarsler fra vandværket.
 

  • Kun ét mobilnummer kan være tilknyttet hver forbrugeradresse

  • Forbrugernummeret står på dine afregninger fra vandværket

  • Du skal indtaste den adresse som modtager vand fra Vig Lyng Vandværk

  • Mobilnummeret skal være et dansk mobilnummer

  • Alle felter skal udfyldes

  • Ved akutte problemer, så som brud på hovedledninger, har vandværket primært fokus på at begrense skaden og løse problemet, sekundært at varsle om dette via SMS. Vi kan derfor ikke garantere at forbrugerne i disse tilfælde altid vil blive varslet om lukninger via SMS.

 

Forbrugeradresse 
Vejnummer 
Mobilnr. 
Mobilnr. skal
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Normal

________________

25-09-2020: Generalforsamlingen den 26.9.2020 kl. 10.30 UDSKYDES grundet den nuværende corona situation og myndighedernes nye krav.

_______________

09-09-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning. Arbejdet med udskiftning af forsynings- og stikledninger på Bolbjergvej og Jyderup Sand starter i dag, og forventes gennemført inden for de næste 6 uger. 
 ________________

15-08-2020: Generalforsamling.
 Den udskudte generalforsamling afholdes i Vig Forsamlingshus med god plads mellem os lørdag den 26. september 2020 kl. 10.30. Vi sender indkaldelsen ud lørdag den 12. september. Vi håber at vi ses.
 ________________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift. 
 Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
 ________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
 ________________

18.03.2020: Etablering af ny vandledning på Frejasvej. Vi etablerer pt. nye forsynings- og stikledninger på Frejasvej 1-11. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked og arbejdet forventes afsluttet i midten af uge 13.

________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk