PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nyheder
 

Herunder kan du læse nyheder og anden vigtig information fra Vig Lyng Vandværk. Du kan finde ældre nyheder i menuen til venstre.

_________________________
 

01.07.2019: Generalforsamling 2019. Læs referatet her 
_________________

06.07.2019: Kontrol af drikkevandskvaliteten hos en forbruger.
 Så ligger analyseresultaterne klar, og der er som vanligt intet at bemærke. Find rapporterne under menupunktet Vandkvalitet. Næste kontrol gennemføres i november 2019.
_________________

24.06.2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Vi har lige modtaget prøveresultatet for analysekontrol for CTASS i de tre grundvandsboringer og ved afgang vandværk. Stoffet kan ikke påvises i hverken råvand eller drikkevand. Hvis du vil læse mere kan du finde prøveresultaterne her. Du er altid velkommen til at ringe til vandværket, hvis du vil vide mere.
_________________


22.03.2019: Sprøjtefri have. 
I dag er FN’s Internationale Vanddag. Vi skal passe på vores grundvand, for vi bor og lever oven på det. Du kan se eller gense Joakims anstrengelser for at holde haven sprøjtefri - klik her

_________________


13.11.2018: Du bor på dit grundvand.

________________


21.10.2018: Mikroplast i drikkevandet? En ny landsdækkende undersøgelse fra Miljøstyrelsen finder ingen tegn på, at drikkevandet er forurenet med mikroplast. Læs rapporten her
________________

20.10.2018: Hvem har ansvaret?
 Vi har fået flere spørgsmål om ansvarsfordelingen vedr. ledningsnet og vandmåler, se mere her
_________________

19.10.2018: Digitalt ledningsnet er tilgængeligt for alle.
 For en del år siden, fik vi digitaliseret vores ledningskort og indmålt synlige installationer med GPS. Vi har nu gjort dette materiale tilgængeligt for alle. Læs mere her.
_________________

25.06.2018: 1. etape af ledningsudskiftning. Så er arbejdet gået i gang med at udskifte vandledningen fra vandværket over kirkestien mod Nykøbing-Slagelsevej og langs Nykøbing-Slagelsevej mod hjørnet af Kinimondsvej og Thorsvej. Arbejdet forventet færdigt senest i august. Først omkring koblingstidspunktet til den nye vandledning vil der være forsyning fra Kongepartens vandværk. Vi vil løbende opdatere denne side, og sende mails/SMS ud, hvis der mod forventning vil være behov for at afbryde for vandforsyningen.
_________________________

22.05.2018: Indkaldelse til generalforsamlingen
er nu sendt til alle der har tilmeldt sig vores email service. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du stadig nå det.

_________________________

14.05.2018: Den årlige generalforsamling
afholdes i Vig Forsamlingshus, den 17.6.2018 kl. 10.30. Du får tilsendt indkaldelsen og regnskabet, hvis du har tilmeldt dig vores email service. Tilmeld dig her.

_________________________
 
27.02.2018: Ledningsskade. Vi har i dag måtte reparere en vandledning, efter denne blev beskadiget af Gundsø Entreprenørforretnings gravearbejde, i forbindelse med Odsherred Forsynings kloakeringsprojekt.
_________________________
 
22.02.2018: Lækage repareret. En årvågen andelshaver rapporterede her til formiddag om løbende vand på vejen på Helsebakken. Vi har repareret skaden, som skyldtes en defekt anboringsbøjle. Vandforsyningen til Helsebakken og Helsedalen er nu genetableret.
_________________________
 
11.02.2018: Sommerhuskloakering. På opstartsmødet den 9.2.2018 med deltagelse af Gundsø Entreprenørvirksomhed, Odsherred Forsyning og Vig Lyng vandværk fik vi udleveret en tidsplan for hvornår der vil være gravearbejde i området. Når vi modtager revideret tidsplaner, vil de blive lagt på hjemmesiden. Se den aktuelle tidsplan her
 
HUSK Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS.
HUSK at tilmelde dig vores SMS service og email service.
HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på odsherredforsyning.dk.

_________________________
 

15.01.2018: Digitalt ledningsnet nu tilgængeligt for alle. Vi fik for en del år siden digitaliseret vores ledningskort og indmålt synlige installationer med GPS. Vi har nu gjort dette materiale tilgængeligt for alle. Læs mere her.
_________________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk