PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nyheder 2017
 

10.12.2017: Så er regningen for dit vandforbrug på vej. På generalforsamlingen i juni 2017 blev bestyrelsens forslag til en ekstraordinær fast årlig afgift på kr. 2.000 excl. moms godkendt, derfor vil fakturabeløbet være højere end vanligt. Du kan læse det gældende takstblad her, ligesom du kan læse mere om baggrunden for stigningen her

_________________________
 

14.11.2017: Ny tidsplan for kloakering i vandværkets forsyningsområde. Odsherred Forsyning har orienteret om at næste gang der graves i vandværkets forsyningsområde er fra uge 5 - 26/2018, og det er i området fra Solborgen mod Skansevej. 

HUSK Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS. HUSK at tilmelde dig disse services på denne side. HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på odsherredforsyning.dk.

_________________________
 

29.10.2017: Tid til vinterklargøring. Frosten står for døren og rigtig mange sommerhusejere benytter ikke huset i løbet af vinteren. Vi har samlet en række gode råd til frostsikring af dine vandinstallationer her.

_________________________
 

03.10.2017: Ingen pesticider i grundvandet. Pressen har i den seneste tid rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet.  Styrelsen for Patientsikkerhed slår imidlertid fast, at man trygt kan drikke vandet. Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom.

 

Pesticidet er i dag forbudt at bruge, men var i perioden fra 1960-1996 lovligt. Ukrudsmidllet blev brugt i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder eller løg. Bestyrelsen har ikke kendskab til at disse afgrøder er dyrket på jorden omkring vandværkets kildepladser. Har I andre oplysninger, så kontakt venligst vandværket. 

 

For at være på forkant med risikoen for at dette pesticid alligevel kunne forekomme hos os, fik vi i slutningen af august foretaget prøver på vandværket. Analysen viste at der hverken var fund af Chloridazon eller dets nedbrydningsprodukt Desphenyl-Chloridazon. Se analyserapporten her.

_________________________
 

13.08.2017: Du bor på dit grundvand.

_________________________
 

12.08.2017: Tidsplan for sommerhuskloakering. På informationsmøde afholdt af Odsherred Forsyning i går blev tidsplanen for etape 1 præsenteret. Projektet starter den 4.9.2017 ved Vej 13 og arbejder sig frem mod Korevlevej frem mod november 2017. Samtidig lægges hovedforsyningsledningen ad Korevlevej og Lyngvejen frem til kobling på stykke hvor den seneste sommerhuskloakering sluttede. Dermed er det muligt at sende spildevandet til Højby rensningsanlæg. Fra november/december 2017 startes der ved Solborgen og i februar 2018 ved Skansevej. Hele etapen skal planmæssigt være afsluttet juni 2018. Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS. HUSK at tilmelde dig disse services på denne side. HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på Odsherred Forsynings hjemmeside.

_________________________
 

08.08.2017: Nedlæggelse af den interne revision. På den ekstraordinære generalforsamling den 6.8.2017 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendt. Du finder de opdaterede vedtægter her

_________________________
 

09.07.2017: Referat fra ordinær generalforsamling 2017. Find referatet under menupunktet "Om vandværket", "Mødereferater".

_________________________ 


05.07.2017: Update på lynnedslag. Vi kan nu igen hente vand ind fra boring 2 og 3 og vi får igen data på SRO anlægget. Den nuværende løsning er dog midlertidig og vil endeligt blive løst i løbet af et par uger, men vi har sikret driften igen og vi kan derfor igen fuldt ud dække forbruget i sommersæsonen.

_________________________ 

 

23.06.2017: Lynnedslag på vandværket. Natten mellem torsdag og fredag blev vandværket ramt af lynnedslag. Dette fik omfattende konsekvenser, hvor flere sikringer sprang (herunder en 100 A sikring i transformerstationen) og flere styringsenheder brændte af. Hele værket stoppede ca. kl. 01:30, men det lykkedes at få udpumpningsanlægget op og køre igen ca. kl. 06:30, hvorefter der igen var vand i hanerne hos forbrugerne. Vi arbejdede hele fredagen på at genoprette automatikken og måtte i mellemtiden styre pumperne manuelt. Vi fik assistance fra både El-centret i Højby og en af vores system-leverandører og pt. kører værket med fuld automatik, endog kun med indpumpning fra boring 1 og uden data på SRO anlægget. Vi forventer at de sidste defekter bliver løst først i den kommende uge, så vi igen kan benytte alle 3 boringer og overvåge værket via SRO.

______________________

 

07.06.2017: Indkaldelse til generalforsamling. Indkaldelsen er afleveret til PostNord og burde lande hos alle andelshavere senest på fredag. Vi har i denne forbindelse oprettet et omfattende informationstillæg her på hjemmesiden. Se mere under Information - Vandværkets fremtid.

______________________

 

28.05.2017: Meget stor lækage repareret. Vores undersøgelser natten mellem onsdag og torsdag, identificerede en strækning på Jyderup Sand, hvor langt størstedelen af vores spild skulle findes. Lækagen blev fundet torsdag eftermiddag og repareret tidlig fredag morgen. Ifølge kurven for vandværkets natudpumpning, ser det nu ud til at vi har fundet og fjernet langt det meste af vores meget høje spild, men vi fortsætter selvfølgelig med at søge efter andre mindre lækager.

_________________________ 

 

01.05.2017: Generalforsamlingen 2017. Årets generalforsamling afholdes søndag den 25/6 kl. 10:30 i Vig Forsamlingshus. Vi sender indkaldelsen ud, så denne er alle andelshavere i hænde senest 14 dage inden.

_________________________ 

 

01.05.2017: Rørarbejde på Helsebakken. Vi har i dag måtte lukke for vandforsyningen, i en kortere periode, til alle veje nord for Thorsvej, da en skydeventil ved Helsebakken skulle udskiftes. Skydeventilen skulle have lukket af for selve Helsebakken, hvor der skulle foretages arbejde på forsyningsledningen, men denne opgave udviklede sig altså en smule.

_________________________ 

 

11.03.2017: Lækage repareret. En årvågen forbruger opdagede idag en lækage på Apollovej. Med hjælp fra Rørvig VVS og Schak Gaarde, blev der hurtigt gravet op og skaden blev repareret. Årsagen til lækagen var en anboringsbøjle der var knækket.

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk