PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Luk for vandet, når du forlader sommerhuset


Langt de fleste forbrugere i vores forsyningsområde er sommerhuse. De fleste af disse forlades om efteråret og tages først i brug igen i løbet af foråret. Det er derfor yderst vigtigt, at du forbedereder din vandinstallation på vinterens påvirkning, især hvis dit sommerhus ikke er opvarmet i løbet af vinteren.

Tøm din vandinstallation

Generelt er det en god ide at lukke på hovedhanen foran din vandmåler i målerbrønden, hver gang du forlader dit sommerhus i længere perioder. Specielt når sommerhuset lukkes ned efter en forhåbentlig fantastisk sommersæson, er det vigtigt at lukke for vandtilførslen og tømme alle rør for vand i sommerhuset. Start med at lukke for hovedhanen i målerbrønden og åben herefter alle vandhaner i huset, så trykket kan løbe af rørene. Lad hanerne forblive åbne, så trykket kan udlignes, når temperaturen varierer. Hvis du har en udluftningsventil i målerbrønden, kan du åbne denne, hvorved alt vandet i rørene løber baglæns og ned i målerbrønden. Husk også at tømme toilettets cisterne og hæld gerne frostvæske i toiletkummen, så vandet i vandlåsen ikke fryser. Alternativt kan du skubbe/suge alt vandet ud af vandlåsen og lægge en klud heri, for at forhindre lugtgener. Husk også at slukke og tømme din vandvarmer, og evt. opvaskemaskine/vaskemaskine.

Undgå frostsprængninger
Frostsprængninger opstår ved at vandrør under vandtryk, men med stillestående vand, fryser ved omgivelsestemperaturer under frysepunktet i længere tid. Vandet i røret udvider sig når det fryser til is og hvis vandet ikke kan løbe nogen steder hen, sprænger/flækker røret eller der knækker en fitting af ved en samling. Så længe vandet er frosset til is, virker det som en prop og der løber ikke vand ud i huset. Når temperaturen igen stiger over frysepunktet, smelter isen og vandet begynder at løbe. Is-proppen smelter hurtigt, når der løber vand ved siden af den og rørsprængningen bliver derfor hurtigt til et voldsomt vandspild, med store udgifter og potentielt omfattende vandskade på huset til følge.

Spar tid, penge og ærgrelser
Vi har de sidste år haft flere alvorlige frostsprængninger, som har kostet både mange penge for andelshaveren og et stort vandspild. Løber vandspildet igennem din vandmåler, er der kun én til at betale for forbruget...! Mange forsikringsselskaber er tilbageholdende med at betale erstatninger for vandspild og følgeskader, der er forårsaget af manglende forberedelse af sommerhusets vandinstallationer inden vinteren. Det er derfor ikke kun udgiften til vandforbruget, men også potentiel omfattende renovering af sommerhuset, der kan blive konsekvensen af, at man glemmer at lukke for hovedhanen om efteråret.
 

Det er altid andelshaverens ansvar at sikre at der er lukket helt af for vandforsyningen, så der ikke sker skader på vandinstallationen på egen grund, og hvis det alligevel sker, at alarmere vandværket med det samme! Hvis du er i tvivl om hvordan du bedst sikrer din vandinstallation for vinteren, er du altid velkommen til at kontakte vandværket eller din lokale VVS installatør.
 

Pas på din vandmåler
Det er altid andelshaverens ansvar at sikre, at vandmåleren i målerbrønden er beskyttet mod frost og andre skadelige påvirkninger. Hvis din vandmåler skades, f.eks. pga. frostsprængning, er du erstatningspligtig over for vandværket i forhold til udskiftning af vandmåleren. Det er derfor meget vigtigt at målerbrøndens låg er sat korrekt på målerbrønden og at låget ikke er flækket eller skadet. Låget indeholder en isolerende skumkerne, som burde yde tilstrækkelig beskyttelse af installationerne i brønden mod frost. Hvis du vil være ekstra sikker, kan du lave en isolerende måtte, f.eks. af et stykke 100mm sten- eller glasuld isoleringsmåtte. Måtten skæres ud i en cirkelform, så det passer i målerbrønden. Måtten bør være en anelse større i diameter end brøndens inderside, så den strammer en smule mod siderne or derved lukket helt tæt for den kolde luft oppefra. Når du har lukket for vandet og foretaget alle andre nødvendige tiltag til vinterklargøring af din vandinstallation, presser du måtten ned i målerbrønden, så den ligger mellem vandmåleren og låget. Det kan være en god ide at lægge en sten eller lille flise på låget, da vi har set at nogle låg kan blive revet af i en storm.

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk