PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vandspild
  

Hvis du konstaterer løbende vand eller tydelig lækage på et vandrør, et eller andet sted ude i forsyningsområdet, skal du kontakte vandværket hurtigst muligt. Som forbruger skal du naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund og egne installationer.

 

Hvis du ser et brud

Hvis du konstaterer et ledningsbrud/vandspild på vejen eller i grøften, skal du straks ringe til vores vagttelefon på 23 29 60 57. Er bruddet på vandværkets vandinstallationer (forsyningsledninger), fejlsøger og udbedrer vandværket skaden hurtigst muligt, med fokus på et minimum af gene for færrest mulige forbrugere.

Finder du et brud på egen grund, skal du straks begrænse skaden, ved at lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet. Dette gøres typisk i målerbrønden. Herefter skal du kontakte en VVS-installatør, for at få skaden udbedret.

Konstaterer du en lækage på anden mands grund, og grundejeren ikke kan kontaktes, skal du også kontakte vandværket, som herefter vil undersøge sagen nærmere, begrænse skaden og kontakte grundejeren.
 

Ved et ledningsbrud på vandværkets forsyningsledninger, informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden. I akutte tilfælde vil vi også hurtigst muligt informere de berørte forbrugere, der har tilmeldt sig vores SMS tjeneste her på hjemmesiden. Vand koster penge – meget vand koster mange penge, så jo hurtigere vi får udbedret skaden, desto mindre bliver regningen. Både for dig som forbruger og for hele vandværket. Husk at vi alle er medejeres i vores andelsvandværk.

 

Hvis der er vandspild på din egen grund/installation 

Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse/reduktion af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Der er dog visse forudsætninger som skal være opfyldt for at søge om eftergivelse.


Forudsætninger for at opnå reduktion ved uagtsomt vandspild er:
 

  • At der er opstået en lækage i en skjult vandinstallationen

  • At ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt

  • At vandinstallationen er sikret mod frost (klargøring før vinterperiode)

  • At vandinstallationen ikke er misligholdt

  • At aut. VVS-installatør bekræfter at der er udført reparation (dokumenteres derudover med regning)

  • At ejendommen benyttes til beboelsesformål

 

Mulig godtgørelse

Det er alene muligt at få godtgørelse hvis vandspildet overstiger 300 m3 + det normale årlige forbrug. Godtgørelsen er 100% af afgift af ledningsført vand og drikkevandsbidrag til staten, samt kubikmeter-takst til vandværket. Godtgørelsen ydes kun på det vandforbrug/spild der overstiger 300 m3 + det årlige normalforbrug.

 

For at komme i betragtning til mulig godtgørelse, skal ansøgning udfyldes og sendes til vandværket. Du finder ansøgningsskema til eftergivelse af vandafgift her.

 

Kloak/afledningsafgiften opkræves ikke af vandværket, hvorfor evt. godtgørelse af dette skal søges hos kommunens forsyningsselskab.

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk