PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nyheder 2015
 

20.07.2015: Du kan læse referat af generalforsamlingen den 5/7 her.

_________________________

 

19.07.2015: Lækage repareret. Der er i dag repareret en lækage på Kinimondsvej. Under arbejdet har en mindre gruppe forbrugere været afbrudt, mens det meste af området vest for Nykøbing-Slagelsevej har været forsynet via Kongepartens Vandværk. Da de leverer et lavere tryk end VLV, har nogle forbrugere oplevet at trykket har været meget lavt under arbejdet. Der skulle nu være normal tryk igen og VLV leverer i hele området.

_________________________

 

09.05.2015: Vandanalyse. Analyse af vandkvaliteten i råvandsboringerne er gennemført uden bemærkninger. Næste gang er planmæssigt i 2017.

_________________________

 

02.04.2015: Kloakeringen. Odsherred kommune har oplyst at kloakeringen igangsættes i 2016, men det er endnu uvist hvornår det kommer i vandværkets forsyningsområde. Vi afventer møde med kommunen.

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk