PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Pumpestyringer

Siden er sidst opdateret den 2-3-2021

Vandværket har flere forskellige pumpestyringer, herunder 3 råvandsboringer, pumper til transport af råvand gennem trykfiltre og udpumpningsstyringen med 4 pumper til opretholdelse af vandtryk på forsyningsledningerne.

Sidstnævnte styring er forholdsvis moderne, men styringsparametrene er ikke optimale, hvilket får styringen til at sende trykbølger ud i forsyningsnettet. Disse trykbølger er ødelæggende for vores gamle PVC vandledninger, hvor især limmuffe-samlingerne er følsomme over for større og hurtige trykvariationer (trykstød).

Vandværkets styringer arbejder desuden ikke sammen, da de styringsmæssigt er helt adskilte. Vandværkets samlede styring og regulering bærer præg af at være udbygget efter behov gennem årene, hvilket i dag gør at der er flere forskellige leverandører til de forskellige elementer og der er relativt lille fleksibilitet i styrings- og reguleringsfunktionerne. F.eks. kan vi med den nuværende styring ikke sænke udpumpningstrykket om natten, et tiltag der ellers er meget brugt på vandværker af vores størrelse og som både ville reducere spildet og spare energi.

Da vi primært leverer drikkevand til fritidshuse, som ofte benyttes meget lidt, eller slet ikke, i langt størstedelen af året, kunne vi muligvis også få gavn af at sænke det generelle udpumpningstryk uden for sommersæsonen.


Status

I 2020/21 blev der implementeret et nyt styrings- og overvågningssystem herunder en total renovering/udskiftning af hele udpumpningsanlægget .
 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk