PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Andre tiltag

Siden er sidst opdateret den 29-6-2022

Bestyrelsen arbejder også på at sikre bedre indkøb sammen med andre effektiviserings- og besparelsesinitiativer. Bestyrelsen gennemførte således i 2016 et udbud på løsning af administrative og regnskabsmæssige opgaver.
Herudover køber Odsherred Forsyning forbrugsdata, mod betaling af kr. 16 pr. måler pr. år. Odsherred Forsyning skal bruge forbrugsdata til opkrævning af spildevandsafgiften.

Bestyrelsen planlægger fra 2018 at kommunikere mest muligt digitalt og herved reducere de eksisterende omkostninger til produktion og distribution af bl.a. hæfter med generalforsamlingsindkaldelse. Dette udgør pt. en omkostning på ca. kr. 15.000 pr. generalforsamling.  Andelshavere har siden 2012 kunne  registrere deres email og mobilnummer på hjemmesiden -  SMS service og Email service under Information.
 

Status  


Juni 2022
Status er, at 257 ud af 445 andelshavere har tilmeldt sig enten mail eller SMS, nogle begge dele. 


Maj-Juni 2022
Taget på vandværket er blevet renoveret, og der er opsat tagrender og nedløbsrør for at undgå at området omkring den nedgravet rentvandstank opfugtes. 


April 2022
Opgaven med at opdatere det digitale ledningskort er hjemtaget og varetages af driftslederen. Se kortet her https://viglyngvandgis.vandnet.dk/

September 2021
Der er gennemført en renovering af facaden på vandværksbygningen, da der ved kraftig regn og blæst trængte vand gennem ydermurene og oversvømmede gulvet i pumpesalen med risiko for nedsivning og forurening af drikkevandet i rentvandstanken.

November 2019
Opgaven med GPS indmåling af ledningsnettet er hjemtaget og varetages af driftslederen.

Februar 2018
Gennemførsel af udbud på revision af årsregnskabet, og aftaleindgåelse med ny revisor.

Januar 2018
Vandværket kommunikerer digitalt.


 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk