PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Fremtid og økonomi
 

Siden er sidst opdateret 29.06.2022

Bestyrelsen identificerede i 2017 vandværkets fremtidige udfordringer og investeringsbehov. Nedenfor er en oversigt over anvendelse af de indsamlede midler frem til og med 2022, samt en prioriterings-matrice for de nødvendige anlægsprojekter og moderniseringer over de kommende år.


Tabellen herunder viser de prioriterede tiltag med beløb i antal kr. 1.000.
 

Årstal Modernisering af ledningsnet Nye pumpe-styringer Øvrige installationer og inventar Måler-udskiftning I alt
2018-2022 3.662 594 194   4.450
2023 445 (bestyrelsens forslag til takst fremadrettet)   140 (bidrag fra salg af aktier)   585
2024 445        445
2025 445       500 (opsparing) 445
2026 445        445
2027 445        445
2028 445       445
2029 445       445

 

Gevinstoversigt
 

Aktivitet Gevinst Beskrivelse
Energi, Solcelleanlæg Selvforsyning af energi Tilbagebetalingstid er mellem 10 og 15 år på de tilbud, som er indhentet siden 2019.
Effektiv pumpestyring Risikostyring Reduktion af risiko for lækager. Energioptimering ift. udpumpningsanlæg og deraf følgende økonomisk besparelse ved lavere energiforbrug og færre reparationer i ledningsnettet.
Modernisering af ledningsnet Risikostyring Reduktion af spildprocent og dermed minimering af ekstra afgifter til staten. Færre lækager og dermed økonomisk besparelse i forhold til reparationer. Reduktion i risiko for forurening.

 

Handleplan


Forslag til Takstblad 2023, som aconto opkræves i januar 2023 og endelig afregnes i januar 2024, indeholder et årligt bidrag til moderniseringen på kr. 1.000 excl. moms per andelshaver. Takstbladet skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2022.
 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.