PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Fremtid og økonomi
 

Siden er sidst opdateret 29.06.2022

Bestyrelsen identificerede i 2017 vandværkets fremtidige udfordringer og investeringsbehov. Nedenfor er en oversigt over anvendelse af de indsamlede midler frem til og med 2022, samt en prioriterings-matrice for de nødvendige anlægsprojekter og moderniseringer over de kommende år.


Tabellen herunder viser de prioriterede tiltag med beløb i antal kr. 1.000.
 

Årstal Modernisering af ledningsnet Nye pumpe-styringer Øvrige installationer og inventar Måler-udskiftning I alt
2018-2022 3.662 594 194   4.450
2023 445 (bestyrelsens forslag til takst fremadrettet)   140 (bidrag fra salg af aktier)   585
2024 445        445
2025 445       500 (opsparing) 445
2026 445        445
2027 445        445
2028 445       445
2029 445       445

 

Gevinstoversigt
 

Aktivitet Gevinst Beskrivelse
Energi, Solcelleanlæg Selvforsyning af energi Tilbagebetalingstid er mellem 10 og 15 år på de tilbud, som er indhentet siden 2019.
Effektiv pumpestyring Risikostyring Reduktion af risiko for lækager. Energioptimering ift. udpumpningsanlæg og deraf følgende økonomisk besparelse ved lavere energiforbrug og færre reparationer i ledningsnettet.
Modernisering af ledningsnet Risikostyring Reduktion af spildprocent og dermed minimering af ekstra afgifter til staten. Færre lækager og dermed økonomisk besparelse i forhold til reparationer. Reduktion i risiko for forurening.

 

Handleplan


Forslag til Takstblad 2023, som aconto opkræves i januar 2023 og endelig afregnes i januar 2024, indeholder et årligt bidrag til moderniseringen på kr. 1.000 excl. moms per andelshaver. Takstbladet skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2022.
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

04.08.2022: Analyserapport på vandkvaliteten fra akkrediteret analyseselskab. Ingen bemærkninger. Du kan læse rapporten her

03.08.2022: Negativt resultat af analyseprøve (egenkontrol).
Se mere her

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

16.07.2022: Resultat af seneste egenkontrol. Læs mere her

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

08.07.2022: 
Månedlig aflæsning for juni af vandværker via telemetri. Ingen bemærkninger.

05.07.2022: Infomøde om etape 5 af modernisering af ledningsnettet. Mødet afholdes den 24.7. kl. 10-12 på Pilegården, Lyngvej 127, 4560 Vig.
De berørte forbrugere er inviteret.

28.06.2022: 
Månedlig aflæsning for maj af vandværker via telemetri. Ingen bemærkninger.

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: Månedlig aflæsning for april 
af vandværker via telemetri: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.