PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Fremtid og økonomi
 

Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at identificere vandværkets fremtidige udfordringer og investeringsbehov. På denne baggrund har vi i løbet af vinter/forår 2017 udarbejdet et prioriterings-matrice og overordnet budget for de nødvendige anlægsprojekter og moderniseringer, over de kommende 11 år.

Tabellen herunder viser de prioriterede tiltag med beløb i antal kr. 1.000.
 

Årstal Udskiftning af ledningsnet Nye pumpe-styringer Solcelle-anlæg Måler-udskiftning I alt
2018 2.000* 500 100   2.600
2019 2.800*       2.800
2020 7.500*       7.500
2021 1.000       1.000
2022 1.000       1.000
2023 1.000       1.000
2024 1.000       1.000
2025 1.000     500 1.500
2026 1.000       1.000
2027 1.000       1.000
2028 1.000       1.000

 
* sommerhuskloakering (samgravning). Estimerede priser, idet vi først har de faktiske priser for samgravning i etape 1 efter udløb af tilbudsfrist i Odsherred Forsynings udbud i løbet af juli 2017.

Gevinstoversigt
 

Aktivitet Gevinst Beskrivelse
Energi, Solcelleanlæg Selvforsyning af energi Besparelse på kr. 10.000 - 15.000 årligt.
Effektiv pumpestyring Risikostyring Reduktion af risiko for lækager. Energioptimering ift. udpumpningsanlæg og deraf følgende økonomisk besparelse ved lavere energiforbrug og færre reparationer i ledningsnettet.
Udskiftning af ledningsnet Risikostyring Reduktion af spildprocent og dermed minimering af ekstra afgifter til staten. Færre lækager og dermed økonomisk besparelse i forhold til reparationer. Reduktion i risiko for forurening.

 

Handleplan


Takstblad 2018, som aconto opkræves i januar 2018 og endelig afregnes i januar 2019, indeholder et ekstraordinært årligt bidrag til moderniseringen på kr. 2.000 excl. moms per andelshaver. Der er dog også behov for ekstern finansiering til at dække de kommende års aktiviteter og det ekstra årlige bidrag er en forudsætning for at kunne indhente denne eksterne financiering.
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift


13.01.2020: Sæt kryds i kalenderen! Årets generalforsamling afholdes søndag den 21.6.2020 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.
_________________

04.12.2019: Beredskabsøvelse.
 Vandværket deltog i en fælles beredskabsøvelse hos Rørvig vandværk den 28. november. Læs mere på VIOs hjemmeside.
_________________

28.11.2019: Så er kloakeringen i gang. Vi har allerede haft en del graveskader, læs mere her
_________________

26.11.2019: Analyse af drikkevand. Efter en meget hektisk dag i går med 3 beskadigelser af vores vandledninger, tilkaldte vandværket et akkrediteret analyseselskab til at udtage vandprøver på forbrugersiden. Vi vil sikre os, at der ikke er kommet jordbakterier m.v. i vandforsyningen. Det foreløbige prøveresultat forelå i går kl. 22.00, og der var ingen bemærkninger. I eftermiddags kom det endelige prøveresultat og der er ingen grund til bekymring.
_________________

25.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Friggsvej. Mandag formiddag blev forsyningsledningen på Friggsvej gravet over i forbindelse med Odsherred Forsynings etablering af sommerhuskloakeringen. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11:30. Da disse overgravninger efterhånden sker meget jævnligt, vil vi ikke længere skrive disse nyheder. Alle berørte forbrugere får stadig besked via SMS, såfremt de er tilmeldt vores SMS tjeneste. Vi indkalder nu Odsherred Forsyning til et krisemøde, da deres projektfremgang er uholdbar for vores andelshavere og tilstanden af vores ledningsnet.
_________________

13.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Frejasvej. Onsdag eftermiddag blev forsyningsledningen på Frejasvej gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 15.
_________________

05.11.2019: Støt op om forbud mod brug af Roundup. Vi tager selvsagt vandmiljø og beskyttelse af grundvandet meget seriøst. Derfor støtter bestyrelsen op om et borgerforslag vedr. totalt ophør af brugen af Roundup. Du kan selv støtte op om forslaget fra din PC, tablet eller smartphone, ved at registrere dig med dit NemID. Læs mere her.
_________________

04.11.2019: Endnu en vandskade på Baldersvej. Mandag morgen blev et stik til en af ejendommene gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

28.10.2019: Vandskade på Baldersvej. Kommunens kloakeringsprojekt, ved Per Aarsleff, overgravede her til morgen vores hovedforsyningsledning på Baldersvej. Der var derfor lukket for vandet til følgende veje i et par timer, imens skaden blev udbedret: nordlige Thorsvej, Lokesvej 2, Friggvej, Frejasvej, Idunsvej, Baldersvej, Lyngkrogen, Helsebakken, Helsedalen, Smidsholmvej, Nørregårdsvej, nordlige Nykøbing-Slagelsevej, Strandgårdsleddet og Skansevej. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

10.09.2019: TV2 interview. Vig Lyng vandværk har medvirket i et nyhedsindslag på TV2 Øst vedr. investeringen og brugen af vores landmålerudstyr. Se indslaget her.
_________________

24.06.2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Vi har lige modtaget prøveresultatet for analysekontrol for CTASS i de tre grundvandsboringer og ved afgang vandværk. Stoffet kan ikke påvises i hverken råvand eller drikkevand. Hvis du vil læse mere kan du finde prøveresultaterne her. Du er altid velkommen til at ringe til vandværket, hvis du vil vide mere.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.