PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Tilstandsrapport

 

Kommunalbestyrelsen i Odsherred kommune har i 2011 iværksat et lovpligtigt teknisk hygiejnisk tilsyn med vandværkerne i kommunen for at afdække kvaliteten af drikkevandet, vandværkets indretning og funktion samt værkets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand. Her ud over blev der ført tilsyn med værkets 3 boringer, opfølgning på indvindingstilladelsen, tjek på løbende analysetyper, omfang og frekvens samt rapportering af pejlinger.

 

Bestemmelserne om tilsyn med vandværker findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, kapitel 5, som du kan læse mere om her.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte vandværket for evt. afklaring

Tilsynsrapporter
Rapport af et lovpligtigt teknisk hygiejnisk tilsyn, udført den 24. marts 2011


En opsamlende bemærkning fra rapporten er: "Gennemgangen af værket har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger" . 

 

 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

09.05.2022 Generalforsamling
afholdes den 18. juni 2022 kl. 10.30. Invitation sendes ud primo juni.


07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk