PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vandværkets seneste kvalitetskontrol 


Klik på genvejene herunder for at hente de seneste resultater fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. Prøverne udtages og behandles af et akkrediteret analyseselskab.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål kan du støtte dig til dokumentet under undermenuen "Vandanalyse", her får du en lang række forklaringer ellers er du velkommen til at kontakte vandværket for evt. afklaring.

Du kan også finde data om vandværket og drikkevands kvalitet ved at klikke HER. Du bliver ledt ind til den nationale database for vandforsyning.

Bakteriologisk drikkevandskontrol
Analyserapport fra 22/07/2016

Prøve fra boringerne
Analyse fra 26/04/2023 - Boring 3
Analyse fra 15/08/2022 - Boring 2
Analyse fra 16/02/2021 - Boring 1
Analyse fra 09/09/2019 - Boring 3

Analyse fra 06/06/2019 - Boring 1, 2 og 3 (kontrol for Chlorothalonilamidsulfonsyre)
Analyse fra 15/10/2018 - Boring 2

Analyse fra 20/10/2017 - Boring 1
Analyse fra 13/04/2015 - Boring 1, 2 og 3
Analyse fra 26/07/2011 - Boring 1, 2 og 3

Prøve fra vandværkets afgang
Analyse fra 01/11/2023
Analyse fra 26/04/2023
Analyse fra 13/10/2022 - PFAS
Analyse fra 02/08/2022
Analyse fra 29/07/2022
Analyse fra 22/12/2021
Analyse fra 14/12/2021
Analyse fra 12/08/2021

Analyse fra 09/08/2021 
Analyse fra 14/07/2021
Analyse fra 19/04/2021
Analyse fra 11/11/2020

Analyse fra 08/10/20
20
Analyse fra 05/10/2020
Analyse fra 25/08/2020
Analyse fra 27/07/2020
Analyse fra 27/01/2020
Analyse fra 06/06/2019 (kontrol for Chlorothalonilamidsulfonsyre)
Analyse fra 15/10/2018
Analyse fra 16/04/2018
Analyse fra 11/12/2017

Analyse fra 13/11/2017

Analyse fra 30/10/2017

Analyse fra 28/08/2017 (kontrol for Desphenyl-Chloridazon)

Analyse fra 17/07/2017 (udvidet kontrol)
Analyse fra 10/04/2017
Analyse fra 02/01/2017
Analyse fra 03/11/2016 (efter renovering af råvandsbehandling)
Analyse fra 08/08/2016
Analyse fra 18/07/2016
Analyse fra 11/07/2016
Analyse fra 04/04/2016
Analyse fra 06/07/2015 (udvidet kontrol)
Analyse fra 13/04/2015
Analyse fra 21/07/2014 (udvidet kontrol)
Analyse fra 27/05/2014

Analyse fra 17/04/2014

Analyse fra 12/08/2013 (udvidet kontrol)

Analyse fra 02/07/2012 (udvidet kontrol)
Analyse fra 30/04/2012

Analyse fra 13/07/2011
Analyse fra 10/05/2011
Analyse fra 15/07/2010 (udvidet kontrol)
Analyse fra 21/04/2010
Analyse fra 30/06/2009
Analyse fra 15/04/2009

Prøve fra forbruger
Analyse fra 17/07/2023 (Strandgårdsleddet 11)
Analyse fra 22/02/2023 (Thorsvej 30)
Analyse fra 13/10/2022 (Idunsvej)
Analyse fra 15/08/2022 (Ravnsbjergvej 39)
Analyse fra 09/08/2021 (Thorsvej 30)
Analyse fra 09/08/2021 (Thorsvej 32)
Analyse fra 16/07/2021 (Thorsvej 30)
Analyse fra 16/07/2021 (Thorsvej 34)
Analyse fra 10/05/2021 (Strandgårdsleddet 11)
Analyse fra 12/01/2021 (Ravnsbjergvej 39)
Analyse fra 12/01/2021 (Ravnsbjergvej 39)
Analyse fra 27/07/2020 (Thorsvej 30)
Analyse fra 27/07/2020 (Strandgårdsleddet 4)
Analyse fra 13/01/2020 (Rønnehøjvej 5)
Analyse fra 13/01/2020 (Rønnehøjvej 5)
Analyse fra 01/07/2019 (Thorsvej 30)
Analyse fra 01/07/2019 (Thorsvej 30)
Analyse fra 21/01/2019 (Ravnsbjergvej 39)
Analyse fra 21/01/2019 (Ravnsbjergvej 39)
Analyse fra 30/07/2018 (Strandgårdsleddet 25)

Analyse fra 30/07/2018 (Strandgårdsleddet 25)
Analyse fra 15/01/2018
 (Friggsvej 6)
Analyse fra 16/10/2017
 (Baldersvej 12)
Analyse fra 02/05/2017 (Solborgen)

Analyse fra 02/05/2017 (Solborgen Køkken)
Analyse fra 08/08/2016 (Rønnehøjvej 5)
Analyse fra 11/01/2016
 (Dianasvej 15)
Analyse fra 05/10/2015 (Baldersvej 16)
Analyse fra 09/01/2015 (Bolbjergvej)
Analyse fra 06/10/2014

Analyse fra 13/01/2014

Analyse fra 11/10/2013
Analyse fra 11/01/2013
Analyse fra 17/10/2012
Analyse fra 02/01/2012
Analyse fra 04/10/2011
Analyse fra 25/01/2011
Analyse fra 27/10/2010
Analyse fra 28/01/2010
Analyse fra 06/10/2009
Analyse fra 16/02/2009


Ovenstående dokumenter er gemt i PDF format, som kan vises med bl.a. Adobe Viewer, som kan downloades og installeres gratis ved at klikke her.


 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her


24.11.2023: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført. 
Grundet historiske regnmængder over den seneste tid udestår retablering i rabatter, vejanlæg og på private grunde. Frits Jensens folk venter tilbage, når det igen er muligt at arbejde på områderne. Du kan læse mere om projektet her


14.11.2023: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her


21.12.2022: Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.

28.10.2022: Vi har modtaget analyserapporten på undersøgelse af hvorvidt der kan identificeres PFAS stoffer i drikkevandet, og det er ikke tilfældet. Du kan læse rapporten her

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk