PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

PFAS 
 

PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS.

 

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.
 

PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen (er persistente), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.

Vandværket har undersøgt drikkevandet for PFAS, og det er ikke fundet. Du kan læse rapporten her
 

Den nuværende kendte situation i Odsherred kommune er følgende:

 

PFAS – Jyderup Skov 

https://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/pfos-forurening-i-odsherred/pfas-i-en-undersoegelsesboring-i-jyderup

 

Nørremarksvej 13, Vig - brandøvelsespladser 

https://odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/pfos-forurening-i-odsherred/spoergsmaalsvar-om-pfos-forurening

 

Mindre PFOS-fund i Sidinge nordkanal  

https://www.odsherred.dk/nyheder/mindre-pfos-fund-i-sidinge-nordkanal?

 

PFOS – Lundbeck AS  

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/pfos-fundet-i-grundvandet-paa-medicinalfabrik/

 

Ovenstående oplysninger er fra kommunens hjemmeside, fordi de er ansvarlige sammen med Region Sjælland for at kortlægge og rense for stofferne. 

 

Der er ikke for nuværende grund til bekymring for drikkevand i Vig Lyng vandværk. Vandværket henter vandet fra grundvandsmagasiner, der er godt beskyttet af et tykt ler-lag, og der er ingen tilstrømning fra de steder, hvor der er målt PFAS stoffer.

 

 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.