PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

SMS service


Vi benytter en SMS baseret informationstjeneste, hvor vores forbrugere vil blive advaret via SMS, når der f.eks. lukkes for vandet i deres område. Dette kan f.eks. være ved ledningsbrud og alvorlige fejl på værket. Herudover vil vi kunne oplyse om forestående vedligeholdelse eller reparationer af vores forsyningsnet, således at forbrugeren på forhånd er gjort opmærksom på at der lukkes for vandet i en nærmere specificeret periode.

SMS servicen er frivillig at tilmelde sig og er et gratis tilbud til vores forbrugere.

Du kan herunder selv vedligeholde hvilket mobilnummer der skal være tilknyttet din forbrugeradresse. Herudover kan du afmelde dit mobilnummer, hvis du ikke længere ønsker at få denne type informationer og advarsler fra vandværket.
 

  • Kun ét mobilnummer kan være tilknyttet hver forbrugeradresse

  • Forbrugernummeret står på dine afregninger fra vandværket

  • Du skal indtaste den adresse som modtager vand fra Vig Lyng Vandværk

  • Mobilnummeret skal være et dansk mobilnummer

  • Alle felter skal udfyldes

  • Ved akutte problemer, så som brud på hovedledninger, har vandværket primært fokus på at begrense skaden og løse problemet, sekundært at varsle om dette via SMS. Vi kan derfor ikke garantere at forbrugerne i disse tilfælde altid vil blive varslet om lukninger via SMS.

 

Forbrugeradresse 
Vejnummer 
Mobilnr. 
Mobilnr. skal
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.


_________________

24.06.2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Vi har lige modtaget prøveresultatet for analysekontrol for CTASS i de tre grundvandsboringer og ved afgang vandværk. Stoffet kan ikke påvises i hverken råvand eller drikkevand. Hvis du vil læse mere kan du finde prøveresultaterne her. Du er altid velkommen til at ringe til vandværket, hvis du vil vide mere.
_________________


31.05.2019: Generalforsamling søndag den 16.6. kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.
Indkaldelse til generalforsamlingen er nu sendt til alle der har tilmeldt sig vores email service. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du stadig nå det.
________________


22.03.2019: Sprøjtefri have.
I dag er FN’s Internationale Vanddag. Vi skal passe på vores grundvand, for vi bor og lever oven på det. Du kan se eller gense Joakims anstrengelser for at holde haven sprøjtefri - klik her

_________________


13.11.2018: Du bor på dit grundvand.

________________


21.10.2018: Mikroplast i drikkevandet? En ny landsdækkende undersøgelse fra Miljøstyrelsen finder ingen tegn på, at drikkevandet er forurenet med mikroplast. Læs rapporten her
________________

20.10.2018: Hvem har ansvaret?
 Vi har fået flere spørgsmål om ansvarsfordelingen vedr. ledningsnet og vandmåler, se mere her
_________________

19.10.2018: Digitalt ledningsnet er tilgængeligt for alle.
 For en del år siden, fik vi digitaliseret vores ledningskort og indmålt synlige installationer med GPS. Vi har nu gjort dette materiale tilgængeligt for alle. Læs mere her.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.
 


Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk