PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

SMS service


Vi benytter en SMS baseret informationstjeneste, hvor vores forbrugere vil blive advaret via SMS, når der f.eks. lukkes for vandet i deres område. Dette kan f.eks. være ved ledningsbrud og alvorlige fejl på værket. Herudover vil vi kunne oplyse om forestående vedligeholdelse eller reparationer af vores forsyningsnet, således at forbrugeren på forhånd er gjort opmærksom på at der lukkes for vandet i en nærmere specificeret periode.

SMS servicen er frivillig at tilmelde sig og er et gratis tilbud til vores forbrugere.

Du kan herunder selv vedligeholde hvilket mobilnummer der skal være tilknyttet din forbrugeradresse. Herudover kan du afmelde dit mobilnummer, hvis du ikke længere ønsker at få denne type informationer og advarsler fra vandværket.
 

  • Kun ét mobilnummer kan være tilknyttet hver forbrugeradresse

  • Forbrugernummeret står på dine afregninger fra vandværket

  • Du skal indtaste den adresse som modtager vand fra Vig Lyng Vandværk

  • Mobilnummeret skal være et dansk mobilnummer

  • Alle felter skal udfyldes

  • Ved akutte problemer, så som brud på hovedledninger, har vandværket primært fokus på at begrense skaden og løse problemet, sekundært at varsle om dette via SMS. Vi kan derfor ikke garantere at forbrugerne i disse tilfælde altid vil blive varslet om lukninger via SMS.

 

Forbrugeradresse 
Vejnummer 
Mobilnr. 
Mobilnr. skal
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

04-06-2021: Generalforsamling afholdes den 19. juni 2021 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.
_______________

26-11-2020: Ny nødforsyning etableret. Vi er nu forbundet til en ny fordelingsbrønd til Høve Strands vandværk. Forbindelsen er etableret med store forsyningsledninger, så vi forventer at denne nye nødforsynings-mulighed vil være tilstrækkelig til forsyning af hele vores forsyningsområde. Herudover burde vi også kunne nødforsyne Høve Strands forsyningsområde. Vi tester nødforsyningen i begge retninger i nær fremtid.
_______________

17-11-2020: Etape 3 af ledningsudskiftning færdig. Etapen er nu færdig og der foretages afsluttende retableringer af udgravninger og veje.
_______________

23.03.2020: Vandværket er igen i drift.  Den midlertidige trykforøgerpumpe blev her til morgen afmonteret og vandværket blev herefter sat i drift. Stor tak til Kongepartens vandværk for assisterende vandforsyning under de 5 ugers ombygning af Vig Lyng vandværk.
________________

19.03.2020: Ombygningen på vandværket er gennemført. 
 De nye el-tavler er monteret, alle kabler er trukket og alle pumper og sensorer er forbundet. Vand & Teknik er pt. i færd med at justere hele anlægget og i mellemtiden skyller vi alle vandbaner og bassiner grundigt igennem. Vi håber på at være klar til igen at levere drikkevand til egne forbrugere i starten af uge 13.
________________

28.02.2020: Ny forsyningsledning på Nykøbing-Slagelsevej.
 I uge 10 bliver den nye ledning etableret med styret underboring. Ledningen lægges mellem transformerstationen overfor Kinimondsvej og ned til indkørslen til genbrugspladsen/ridebanen. Mandag den 9/3 bliver den nye ledning koblet til vores forsyningsnet, hvilket medfører at der lukkes for vandet under arbejdet. Alle berørte andelshavere har fået direkte besked via email og SMS.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21. Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk