PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

SMS service


Vi benytter en SMS baseret informationstjeneste, hvor vores forbrugere vil blive advaret via SMS, når der f.eks. lukkes for vandet i deres område. Dette kan f.eks. være ved ledningsbrud og alvorlige fejl på værket. Herudover vil vi kunne oplyse om forestående vedligeholdelse eller reparationer af vores forsyningsnet, således at forbrugeren på forhånd er gjort opmærksom på at der lukkes for vandet i en nærmere specificeret periode.

SMS servicen er frivillig at tilmelde sig og er et gratis tilbud til vores forbrugere.

Du kan herunder selv vedligeholde hvilket mobilnummer der skal være tilknyttet din forbrugeradresse. Herudover kan du afmelde dit mobilnummer, hvis du ikke længere ønsker at få denne type informationer og advarsler fra vandværket.
 

  • Kun ét mobilnummer kan være tilknyttet hver forbrugeradresse

  • Forbrugernummeret står på dine afregninger fra vandværket

  • Du skal indtaste den adresse som modtager vand fra Vig Lyng Vandværk

  • Mobilnummeret skal være et dansk mobilnummer

  • Alle felter skal udfyldes

  • Ved akutte problemer, så som brud på hovedledninger, har vandværket primært fokus på at begrense skaden og løse problemet, sekundært at varsle om dette via SMS. Vi kan derfor ikke garantere at forbrugerne i disse tilfælde altid vil blive varslet om lukninger via SMS.

 

Forbrugeradresse 
Vejnummer 
Mobilnr. 
Mobilnr. skal
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

09.05.2022 Generalforsamling
afholdes den 18. juni 2022 kl. 10.30. Invitation sendes ud primo juni.


07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk