PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Leveringsområde


Herunder er en oversigt over de adresser som Vig Lyng Vandværk forsyner.

 

Vej

Husnummer
Apollovej Alle nr.
Baldersvej Alle nr.
Barringgaardsvej 53A og 53B
Bjarkesvej Lige nr. 2-14
Bolbjergvej Alle nr.
Bragesvej Alle nr.
Dianasvej Alle nr.
Fenrisvej Alle nr.
Frejasvej Alle nr.
Friigsvej Alle nr.
Fyrreleddet 2
Hellasvej Alle nr.
Helsebakken Alle nr.
Helsedalen Alle nr.
Idunsvej Lige nr. 1-13 og nr. 8
Jyderup Sand Alle nr.
Jyderupvej 3 og 4
Kinimondsvej Lige nr. 2-10
Lillemosevej 5, 6, 8, 11-21
Lokesvej Alle nr.
Lundebakken Alle nr.
Lyngkrogen Alle nr.
Lyngtoftevej 13
Nykøbing-Slagelsevej Lige nr. 6-20, ulige nr. 21-29
Nørregårdsvej Alle nr.
Odinsvej Alle nr.
Ravnsbjergvej Lige nr. 22-44, ulige nr. 39-41
Rønnehøjvej 1 til 7
Skansevej Lige nr. 4-12, ulige nr. 13-49
Skovgårdsvej 1
Smidsholmvej 7 og 10
Strandgårdsleddet Ulige nr. 1-25 og nr. 2
Thorsvej Alle nr.
Vestervangen Alle nr.
Ærtemosevej Ulige nr. 1-11 og nr. 4
Østre Skovvej 1, 2, 3, 6, 8 og 10


Grundejerforeninger


Der er følgende grundejerforeninger i vandværkets forsyningsområde:
 


 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk