PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Forurening


Mange vandforsyningsboringer er gennem årene blevet lukket på grund af forurening med sprøjtemidler. Forurening af grundvandet sker på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linieforurening.
 

Der findes stadig en betydelig udbredelse af pesticider i grundvandet. Særligt de øvre grundvandsmagasiner er præget af sprøjtemidler, mens indholdet i det mere dybtliggende og ældre grundvand er væsentligt mindre.

I 2009 blev der fundet sprøjtemidler i 23 % af de undersøgte aktive indvindingsboringer, men grænseværdien for enkeltstoffer var overskredet i 4,3 %.

Læs om resultaterne i GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) rapporten vedr. grundvandsovervågningen fra 1989-2009 ved at klikke her.
 

Vandværkerne kontrollerer jævnligt vandkvaliteten for at sikre at drikkevandet er i orden. Hvis grænseværdierne ikke overholdes, lukkes boringen. Du kan derfor trygt drikke vandet fra dit vandværk.

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

25-06-2021: Generalforsamling blev afholdt den 19. juni 2021 i Vig Forsamlingshus. Du kan læse referat og præsentation her.


07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk