PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Nye målere 2013


Vores vandmålere blev sidst udskiftet i efteråret 2013, da det ifølge lovgivningen var tid til udskiftning. De gamle målere var af ringstempel-typen og var en måler med mekanisk tælleværk udført i messing og plastik.
 

Valg af målertype

Vig Lyng Vandværk deltog i efteråret 2012 aktivt i en arbejdsgruppe under Odsherred VandRåd (OVR), med opgaven at afsøge markedet for elektroniske vandmålere og komme med en anbefaling til resten af OVR's medlemmer. Arbejdsgruppen havde kontakt til alle leverandører af elektronisk målere, der er godkendt til det danske marked. Den anbefalede måler blev MULTICAL 21 fra Kamstrup, som er en elektronisk ultralydsmåler i miljøvenligt kunststof, helt uden bevægelige dele.
 

Vi valgte derfor også denne måler, da den giver en masse fordele for både forbrugeren og vandværket. Bland fordelene er meget høj målenøjagtighed, batterilevetid på op til 16 år, hurtig og ubesværet fjernaflæsning via radio signaler (også om vinteren når måleren er under sne og is), mange smarte statusmeldinger og mulighed for at forbrugeren selv kan fjernaflæse den med et display i huset (ekstraudstyr, læs mere her).
 

Du kan læse meget mere om den nye smarte vandmåler på www.multical21.dk

Du kan også hente en vejledning til aflæsning af din måler her.

Udskiftning af din vandmåler

For at gøre udskiftningen af ca. 440 vandmålere så smidig som muligt og for at nedbrunge risikoen for fejlregistreringer, udviklede vi et web-baseret system til håndtering af registreringerne af målerudskiftningerne. Ved udskiftningen af hver enkelt måler, blev slutaflæsningen af den afmonterede vandmåler og serienummeret på den nye vandmåler registreret på en iPad af blikkenslageren. Disse oplysninger blev gemt direkte i systemet og blev efterfølgende benyttet til at opdatere vores kundesystem med de nye oplysninger.
 

Vi udskrev herefter kvitteringer til forbrugerne og uddelte disse på forbrugsadresserne, efterhånden som målerne bliver udskiftet. Når din gamle vandmåler blev afleveret på vandværket af blikkenslageren, fotodokumenterede vi også slutaflæsningen og krydscheckede om aflæsningen var korrekt. Herefter lagde vi billedet af den gamle måler online, hvor du stadig vil kunne se billedet af din egen udskiftede måler, ved at følge linket herunder.
 

Klik her for at se billedet af din gamle vandmåler

Har du yderligere spørgsmål til målerudskiftningen, er du velkommen til at kontakte Henrik Kofoed på telefon 26736366 eller email hekof9@gmail.com

Herunder er en lille film om den nye Multical 21 vandmåler.

 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift


28.11.2019: Så er kloakeringen i gang. Vi har allerede haft en del graveskader, læs mere her
_________________

26.11.2019: Analyse af drikkevand.
 Efter en meget hektisk dag i går med 3 beskadigelser af vores vandledninger, tilkaldte vandværket et akkrediteret analyseselskab til at udtage vandprøver på forbrugersiden. Vi vil sikre os, at der ikke er kommet jordbakterier m.v. i vandforsyningen. Det foreløbige prøveresultat forelå i går kl. 22.00, og der var ingen bemærkninger. I eftermiddags kom det endelige prøveresultat og der er ingen grund til bekymring.
_________________

25.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Friggsvej. Mandag formiddag blev forsyningsledningen på Friggsvej gravet over i forbindelse med Odsherred Forsynings etablering af sommerhuskloakeringen. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11:30. Da disse overgravninger efterhånden sker meget jævnligt, vil vi ikke længere skrive disse nyheder. Alle berørte forbrugere får stadig besked via SMS, såfremt de er tilmeldt vores SMS tjeneste. Vi indkalder nu Odsherred Forsyning til et krisemøde, da deres projektfremgang er uholdbar for vores andelshavere og tilstanden af vores ledningsnet.
_________________

13.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Frejasvej. Onsdag eftermiddag blev forsyningsledningen på Frejasvej gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 15.
_________________

05.11.2019: Støt op om forbud mod brug af Roundup. Vi tager selvsagt vandmiljø og beskyttelse af grundvandet meget seriøst. Derfor støtter bestyrelsen op om et borgerforslag vedr. totalt ophør af brugen af Roundup. Du kan selv støtte op om forslaget fra din PC, tablet eller smartphone, ved at registrere dig med dit NemID. Læs mere her.
_________________

04.11.2019: Endnu en vandskade på Baldersvej. Mandag morgen blev et stik til en af ejendommene gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

28.10.2019: Vandskade på Baldersvej. Kommunens kloakeringsprojekt, ved Per Aarsleff, overgravede her til morgen vores hovedforsyningsledning på Baldersvej. Der var derfor lukket for vandet til følgende veje i et par timer, imens skaden blev udbedret: nordlige Thorsvej, Lokesvej 2, Friggvej, Frejasvej, Idunsvej, Baldersvej, Lyngkrogen, Helsebakken, Helsedalen, Smidsholmvej, Nørregårdsvej, nordlige Nykøbing-Slagelsevej, Strandgårdsleddet og Skansevej. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

10.09.2019: TV2 interview. Vig Lyng vandværk har medvirket i et nyhedsindslag på TV2 Øst vedr. investeringen og brugen af vores landmålerudstyr. Se indslaget her.
_________________

24.06.2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Vi har lige modtaget prøveresultatet for analysekontrol for CTASS i de tre grundvandsboringer og ved afgang vandværk. Stoffet kan ikke påvises i hverken råvand eller drikkevand. Hvis du vil læse mere kan du finde prøveresultaterne her. Du er altid velkommen til at ringe til vandværket, hvis du vil vide mere.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.