PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vig Lyng Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.), som blev stiftet i 1965. Ejerkredsen består af 439 andelshavere, der forsynes med rent drikkevand. Andelshaverne fordeler sig med 79 helårsboliger og 360 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Værket drives af frivilligt arbejdskraft, og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus suppleanter.

Vand klassificeres af myndighederne som en fødevare, og derfor skal vandværket leve op til en række skærpede krav til hygiejne og kvalitet. Vi udfører løbende egenkontrol, ligesom vi samarbejder med en ekstern analysevirksomhed. Kommunen udfører lovbestemte kontrolbesøg, og du kan læse resultaterne under menupunktet "Vandkvalitet".

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker, det tidligere FVD.


 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.

 

Opgradering på vandværket:
Onsdag den 27/9 bliver der gennemført en opgradering af vores udpumpnings-styring. Vi forventer ikke at arbejdet vil medføre udfald af vandforsyningen, da vi får nødforsyning via Kongepartens Vandværk. Forbrugere i områderne langt fra vandværket, kan dog muligvis opleve et lavere vandtryk end normalt.

_________________


13.08.2017: Pesticider i grundvandet.
Pressen har de seneste dage rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet. 
Styrelsen for Patientsikkerhed slår imidlertid fast, at man trygt kan drikke vandet. Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom.
 
Pesticidet er i dag forbudt at bruge, men var i perioden fra 1960-1996 lovligt. Ukrudsmidllet blev brugt i forbindelse med dyrkning af foderroer, rødbeder eller løg. Bestyrelsen har ikke kendskab til at disse afgrøder er dyrket på jorden omkring vandværkets kildepladser. Har I andre oplysninger, så kontakt venligst vandværket.

For at være på forkant med risikoen for at dette pesticid alligevel kunne forekomme hos os, foretages en analyse af råvandet snarest og nyheden opdateres når analyseresultatet foreligger.

UPDATE 28/8: Dons Lab har i dag været forbi og tage prøver på vandværket. Det tager ca. 3 uger, før vi får resultatet af analysen. Nyheden opdateres.

UPDATE 20/9: Så kom analyserapporten og der er ingen fund af hverken Chloridazon eller dets nedbrydningsprodukt Desphenyl-Chloridazon. Se analyserapporten her.
_________________

13.08.2017: Du bor på dit grundvand.

_________________

12.08.2017: Tidsplan for sommerhuskloakering. På informationsmøde afholdt af Odsherred Forsyning i går blev tidsplanen for etape 1 præsenteret. Projektet starter den 4.9.2017 ved Vej 13 og arbejder sig frem mod Korevlevej frem mod november 2017. Samtidig lægges hovedforsyningsledningen ad Korevlevej og Lyngvejen frem til kobling på stykke hvor den seneste sommerhuskloakering sluttede. Dermed er det muligt at sende spildevandet til Højby rensningsanlæg. Fra november/december 2017 startes der ved Solborgen og i februar 2018 ved Skansevej. Hele etapen skal planmæssigt være afsluttet juni 2018. Vandværket er med i alle dele af projektet, og vil løbende holde andelshavere orienteret vedr. drikkevandet på hjemmeside, mail og SMS. HUSK at tilmelde dig disse services på denne side. HUSK også at tilmelde dig nyhedsbrevet på Odsherred Forsynings hjemmeside.

______________________


08.08.2017: Nedlæggelse af den interne revision.
 På den ekstraordinære generalforsamling den 6.8.2017 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendt. Du finder de opdaterede vedtægter her.  

______________________

09.07.2017: Referat fra ordinær generalforsamling 2017. Find referatet under menupunktet "Om vandværket", "Mødereferater".
______________________


Se liste over grundejerforeninger vi leverer vand til her.
_________________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.
 


Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. afregninger skal rettes til Frank på vores regnskabskontor, telefon 9639 9100 eller fdk@rskn.dk