PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Velkommen til hjemmesiden, hvor du kan finde en masse informationer om vandværket og drikkevand
__________________________________________________________________________


Vandværket 2022
Foto er taget i august 2022 efter gennemført renovering i årene 2018-2022. Facaden er blevet renoveret efter at der trængte regnvand ind gennem murværket. Tagpap er udskiftet og klargjort til opsætning af solcelleanlæg. Der er opsat tagrende og nedløbsrør, så regnvandet kan ledes væk fra bygningen og ud i et eksisterende drænrør. Dermed modvirkes risikoen for indtrængning af regnvand i rentvandstanken, som er nedgravet under vandværksbygningen. Både vindue og døre var angrebet af råd.
__________________________________________________________________

Hvad sker der på vandværket?

Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter bliver vandet iltet og filtreret, inden det pumpes ud til forbrugernes vandhaner. 
 Email og mobilnummer
Vi kommunikerer udelukkende digitalt, hvorfor vi opfordrer forbrugerne til at at registrere email adresse og mobilnummer på vandværkets gratis email- og SMS services.

Klik her for at abonnere på email service og SMS service.

 


 

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker og Vandfællesskabet i Odsherred (VIO).

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk