PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Vig Lyng Vandværk er et andelsselskab (a.m.b.a.), som blev stiftet i 1965. Ejerkredsen består af 439 andelshavere, der forsynes med rent drikkevand. Andelshaverne fordeler sig med 79 helårsboliger og 360 fritidshuse, hvoraf en del har status som helårsbolig. Værket drives af frivilligt arbejdskraft, og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus suppleanter.

Vand klassificeres af myndighederne som en fødevare, og derfor skal vandværket leve op til en række skærpede krav til hygiejne og kvalitet. Vi udfører løbende egenkontrol, ligesom vi samarbejder med en ekstern analysevirksomhed. Kommunen udfører lovbestemte kontrolbesøg, og du kan læse resultaterne under menupunktet "Vandkvalitet".

Vand er en knap ressource, så bestyrelsen opfordrer dig til løbende at følge dit vandforbrug.

Vig Lyng Vandværk er medlem af Danske Vandværker, det tidligere FVD.


 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift.

______________________

09.07.2017: Ekstraordinær generalforsamling. Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde ved den ordinære generalforsamling den 25/6 2017, til gennemførsel af en vedtægtsændring, indkaldes nu til ekstraordinær generalforsamling søndag den 6. august 2017, kl. 10.00 i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig.
Du kan hente indkaldelsen her.
Som nævnt på den ordinære generalforsamling, sender vi ikke længere brevpost til andelshaverne. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores email- og SMS service, kan dette gøres via menuen Information.

______________________

05.07.2017: Update på lynnedslag. Vi kan nu igen hente vand ind fra boring 2 og 3 og vi får igen data på SRO anlægget. Den nuværende løsning er dog midlertidig og vil endeligt blive løst i løbet af et par uger, men vi har sikret driften igen og vi kan derfor igen fuldt ud dække forbruget i sommersæsonen.
______________________

23.06.2017: Lynnedslag på vandværket.
Natten mellem torsdag og fredag blev vandværket ramt af lynnedslag. Dette fik omfattende konsekvenser, hvor flere sikringer sprang (herunder en 100 A sikring i transformerstationen) og flere styringsenheder brændte af. Hele værket stoppede ca. kl. 01:30, men det lykkedes at få udpumpningsanlægget op og køre igen ca. kl. 06:30, hvorefter der igen var vand i hanerne hos forbrugerne. Vi arbejdede hele fredagen på at genoprette automatikken og måtte i mellemtiden styre pumperne manuelt. Vi fik assistance fra både El-centret i Højby og en af vores system-leverandører og pt. kører værket med fuld automatik, endog kun med indpumpning fra boring 1 og uden data på SRO anlægget. Vi forventer at de sidste defekter bliver løst først i den kommende uge, så vi igen kan benytte alle 3 boringer og overvåge værket via SRO.

______________________

Se liste over grundejerforeninger vi leverer vand til her.
_________________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.
 


Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med vandværket:


Vig Lyng Vandværk

Ærtemosevej 2
4560 Vig

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Alle henvendelser vedr. afregninger skal rettes til Frank på vores regnskabskontor, telefon 9639 9100 eller fdk@rskn.dk