PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Tilbagestrømssikring
 

 

Vandværket ønsker at øge fokus på sikkerheden for, at drikkevandet ikke bliver forurenet. Her kan du læse mere om regler og retningslinjer for korrekt tilbagestrømssikring. Retningslinierne gælder primært for virksomheder, institutioner m.v. og for private boligejere med særlige vandinstallationer.

Hvad er tilbagestrømningssikring?

En tilbagestrømningssikring er en ventil, som forhindrer, at vand fra en forbruger eller en virksomhed løber tilbage til vandværkets forsyningsledning, og på den måde er skyld i en forurening. En tilbagestrømssikring er en effektiv foranstaltning, der sikrer mod forurening af drikkevandet, hvis der sker et uheld eller installationerne på en ejendom ikke er udført korrekt. 

Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af ”forurenet” vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

Kilde: Danske Vandværker

Kilde: Danske Vandværker
 

Tilbagestrømning kan f.eks. ske i tilfælde af:

* Planlagt lukning af vandværket
* Strømsvigt på vandværket
* Brud på vandledning
* Store aftapninger, f.eks. brand 


Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandsystemet

 

En bakteriologisk forurening af drikkevandet er til gene for mange og medfører ofte store omkostninger for den ansvarlige forurener. Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, er det ikke alle, der er korrekt sikret. Hvis der ikke er en korrekt sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet, er vores fælles vandkvalitet og din økonomi i fare.
 

Det er dit ansvar, at der ikke kan ske en forurening fra ejendommen. Vær opmærksom på, at det er dig, som ejer, der skal betale og sørge for installation og vedligehold af en korrekt sikring.
 

Vandværket har i forbindelse med skift til elektroniske vandmålere i 2013 indkøbt og monteret en kontrollerbar kontraventil i forlængelse af vandmåleren i din målerbrønd.

 

Læs mere om regler og retningslinier for korrekt tilbagestrømssikring

 

Tilbagestrømssikring i private boliger

Anvisninger og retningslinjer for tilbagestrømssikring gælder hovedsagligt for virksomheder. Som privat boligejer er du tilstrækkelig sikret mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet via en indbygget sikring i din vandmåler. Vandværket har installeret en kontrollerbar kontraventil foran vandmåleren i din målerbrønd.

Du skal derfor kun foretage dig yderligere, hvis du har vandinstallationer ud over det normale. Det kan fx være:

 

*Swimmingpool
*Vandbehandlingsanlæg
*Regnvandsanlæg
*Automatisk havevandingsanlæg
*Direkte vandpåfyldning af diverse kedelanlæg
*Andre ekstraordinære vandinstallationer

*Solfangere

 

Henvisninger:
- BEK om påfyldning og vask m.v. af sprøjter

- Rørcenteranvisning 015 (Tilbagestrømningssikring)

- Rørcenteranvisning 003 (Brug af regnvand)

Hvis du er i tvivl, kan du spørge din VVS-installatør til råds eller kontakte os enten på mail eller telefon.
 


Aktuelt

Driftsstatus:

Vandværket er lukket ned i uge 8-11 pga. ombygning. Under arbejdet er det Kongepartens vandværk der leverer direkte ind i vores ledningsnet. Se deres aktuelle driftstatus på deres hjemmeside her:

www.kongeparten.dk/driftstatus/

________________

24.02.2020: Lukkevarsel.
Pga. udfordringer med manglende/svingende vandtryk syd for vandværket, under vandværkets ombygning i uge 8-11, bliver der imorgen tirsdag 25/2 monteret en trykforøger pumpe, der kan hæve vandtrykket mod syd. Der bliver derfor lukket for vandet mod syd imellem 12-15, hvorefter der skulle være normalt vandtryk i det sydlige område.

________________

21.01.2020: Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening over hele landet for uønskede stoffer i grundvandet. Prøverne er taget i overvågningsboringer til monitorering af grundvandet. Det er en del af DK pesticidstrategi fra 2017-21.
Som opfølgning på dette har vi taget kontakt til vores akkrediteret analyseinstitut for at få verificeret, at grundvands-
magasinet hvor drikkevands-
boringerne henter råvand til drikkevandsproduktionen ikke er berørt. Siden opdateres når der er nyt.
________________

19.02.2020: Lyngkrogen! Jan fra Leif Koch er i dag og i morgen i gang med at bestemme vandledningernes placering på Lyngkrogen. Jan kobler udstyr i udvalgte målerbrønde, og der kan derfor være afbrudt vandforsyning til den enkelte ejendom i op til en times tid. 
_________________

13.01.2020: Sæt kryds i kalenderen!
 Årets generalforsamling afholdes søndag den 21.06.2020 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus.
_________________

04.12.2019: Beredskabsøvelse.
 Vandværket deltog i en fælles beredskabsøvelse hos Rørvig vandværk den 28. november. Læs mere på VIOs hjemmeside.
_________________

28.11.2019: Så er kloakeringen i gang. Vi har allerede haft en del graveskader, læs mere her
_________________

26.11.2019: Analyse af drikkevand. Efter en meget hektisk dag i går med 3 beskadigelser af vores vandledninger, tilkaldte vandværket et akkrediteret analyseselskab til at udtage vandprøver på forbrugersiden. Vi vil sikre os, at der ikke er kommet jordbakterier m.v. i vandforsyningen. Det foreløbige prøveresultat forelå i går kl. 22.00, og der var ingen bemærkninger. I eftermiddags kom det endelige prøveresultat og der er ingen grund til bekymring.
_________________

25.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Friggsvej. Mandag formiddag blev forsyningsledningen på Friggsvej gravet over i forbindelse med Odsherred Forsynings etablering af sommerhuskloakeringen. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11:30. Da disse overgravninger efterhånden sker meget jævnligt, vil vi ikke længere skrive disse nyheder. Alle berørte forbrugere får stadig besked via SMS, såfremt de er tilmeldt vores SMS tjeneste. Vi indkalder nu Odsherred Forsyning til et krisemøde, da deres projektfremgang er uholdbar for vores andelshavere og tilstanden af vores ledningsnet.
_________________

13.11.2019: Endnu en vandskade, denne gang på Frejasvej. Onsdag eftermiddag blev forsyningsledningen på Frejasvej gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 15.
_________________

05.11.2019: Støt op om forbud mod brug af Roundup. Vi tager selvsagt vandmiljø og beskyttelse af grundvandet meget seriøst. Derfor støtter bestyrelsen op om et borgerforslag vedr. totalt ophør af brugen af Roundup. Du kan selv støtte op om forslaget fra din PC, tablet eller smartphone, ved at registrere dig med dit NemID. Læs mere her.
_________________

04.11.2019: Endnu en vandskade på Baldersvej. Mandag morgen blev et stik til en af ejendommene gravet over. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

28.10.2019: Vandskade på Baldersvej. Kommunens kloakeringsprojekt, ved Per Aarsleff, overgravede her til morgen vores hovedforsyningsledning på Baldersvej. Der var derfor lukket for vandet til følgende veje i et par timer, imens skaden blev udbedret: nordlige Thorsvej, Lokesvej 2, Friggvej, Frejasvej, Idunsvej, Baldersvej, Lyngkrogen, Helsebakken, Helsedalen, Smidsholmvej, Nørregårdsvej, nordlige Nykøbing-Slagelsevej, Strandgårdsleddet og Skansevej. Vandforsyningen blev genetableret ca. kl. 11.
_________________

10.09.2019: TV2 interview. Vig Lyng vandværk har medvirket i et nyhedsindslag på TV2 Øst vedr. investeringen og brugen af vores landmålerudstyr. Se indslaget her.
_________________

24.06.2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Vi har lige modtaget prøveresultatet for analysekontrol for CTASS i de tre grundvandsboringer og ved afgang vandværk. Stoffet kan ikke påvises i hverken råvand eller drikkevand. Hvis du vil læse mere kan du finde prøveresultaterne her. Du er altid velkommen til at ringe til vandværket, hvis du vil vide mere.
_________________

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.