PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Etape 7 af ledningsudskiftningen

Siden er sidst opdateret den 2. juni 2024

Denne side opdateres løbende med information og opdateringer om ledningsudskiftningen på Bragesvej og den sidste del af Lokesvej.
 

Projektet er en del af moderniseringsplanen, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2017, og som finansieres via midler, der er indsamlet i perioden 2018 til 2024.

Det er Frits Jensen ApS, Aut. VVS-installatør og Aut. Kloakmester, som er vandværkets samarbejdspartner på denne etape. 

Forbrugerne er forpligtet til at rydde området (radius på 2 meter) omkring målerbrønden samt sikre adgangsvej fra målerbrønden.
 

Projektplan


Den foreløbige plan er følgende:


Tid Projektperioden: Juni til november 2024
Maj/juni Aftale om evt. ny målerbrønd hvor vandværket skønner, at det er nødvendigt. 
Maj Information om projektet udsendes til de berørte forbrugere. Der afholdes ikke infomøde. 
Maj          Gennemgang af Brages og den sidste del af Lokesvej mod Thorsvej med grundejerforeningen 
1. juni  Forbrugerne på Bragesvej: Frist for forbrugerne for at rydde adgang til og omkring målerbrøndene. Vandværket sørger for rydningen og fakturerer forbrugeren ved overskridelse af fristen.
1. juni Fotodokumentation af hele projektområdet
3. juni Prøvegravninger/stikledninger ved ulige numre på Bragesvej
12. juni Skyde/nedgravning af forsyningsledninger på Bragesvej
Medio/ultimo juni Nedgravning af stikledninger på tværs af vejen til lige numre, udskylning af nye ledninger og kobling af alle målerbrønde på Bragesvej til den nye forsyningsledning
15. august Forbrugerne på Lokesvej: Frist for forbrugerne for at rydde adgang til og omkring målerbrøndene. Vandværket sørger for rydningen og fakturerer forbrugeren ved overskridelse af fristen.
September Prøvegravninger på Lokesvej
September Skyde/nedgravning af forsyningsledninger på Lokesvej
September Nedgravning af stikledninger og kobling af målerbrønde på Lokesvej
September Skylning af ledninger og idriftsættelse
September/Oktober Etablering af sektionsbrønd ud for Thorsvej 8
Oktober Kobling af forsyningsledning til fordelingsbrønd med Kongepartens Vandværk på hjørnet af Idunsvej og Smidsholmvej
November Sidste retablering

Odsherred Kommune giver af princip ikke gravetilladelse i juli, men vi arbejder på at få en dispensation med opbakning fra grundforeningens medlemmer. 


Principper for projektet

 • En radius på 2 meter omkring målerbrønden skal være fri for affald, beplantning m.v., jf. vandværkets vedtægter afsnit 8. Det er andelshaverens ansvar at sikre det senest den 1. juni.

 • Målerbrønd flyttes til skel, hvis vandværket skønner at den er placeret uhensigtsmæssigt eller uden for matriklen. Projektet dækker omkostningerne.  

 • Ny stikledning indgraves vinkelret på målerbrønd. Beplantning i gravespor fjernes inden stikledningen indgraves og forsøges gen-plantet ved retableringen. 

   

I projektperioden

 • Vandværket kommunikerer enten via SMS/email-service (varsling og alarmering) med andelshaverne. Husk derfor at tilmelde dig både vores SMS service og email service.

 • Der er vandforsyning i projektområdet via det eksisterende ledningsnet

 • Der skiltes og afspærres i overensstemmelse med vilkår i Odsherred kommunes gravetilladelse

 • Der arbejdes ikke i weekender

 • Vi håber ikke at vi får behov for grundvandssænkning. 

 • Der kan blive behov for omkørsler i området grundet vejspærring, men det vil blive både varslet og skiltet

 • Vi opfordrer til at andelshaverne tager hensyn til arbejdende på vejen

 • Kontakt vandværket hvis du har spørgsmål eller kommentarer før og under projektet. Det er ikke Frits Jensens folk, som kan eller skal svare på detaljerede spørgsmål om projektet.

 

Relevante dokumenter/downloads

 • Klik her for at downloade udsendt infomateriale til de berørte forbrugere


Løbende opdateringer


 • 02-06-2024: I morgen (mandag 03-06-2024) begynder vi at foretage prøvegravninger, for at finde den eksakte placering af den gamle forsyningsledning på Lokesvej, som ligger på nordsiden af vejen (ulige numre). Vi placerer den nye forsyningsledning i samme side som den gamle, så det er vigtigt at vi kender placeringen af den gamle forsyningsledning, så den ikke tager skade af den styrede underboring. Prøvegravninger foretages hvor der alligevel skal graves ind til nye stikledninger og disse nye stik vil blive etableret med det samme, når vi nu alligevel graver i området.

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.