PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Etape 5 af ledningsudskiftningen

Siden er sidst opdateret den 15.09.2022

Denne side opdateres løbende med information og opdateringer om ledningsudskiftningen på Friggsvej, Frejasvej, Idunsvej og Baldersvej samt omlægning af forsyningsledning til Smidsholmvej.

Projektet indeholder også etablering af en sektionsmålerbrønd på hhv. hjørnet af Helsebakken og Smidsholmvej samt på hjørnet af Idunsvej og Smidsholmvej.
 

Projektet er en del af moderniseringsplanen, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2017, og som finansieres via midler, der er indsamlet i perioden 2018 til 2022.

Det er Peder Skotte - Autoriseret Kloakmester & Entreprenør ApS og Vejleby VVS, som er vandværkets samarbejdspartnere på denne etape. Du kan læse mere om virksomhederne her:
 


Projektplan


Den foreløbige plan er følgende:


Tid Projektperioden: August - November 2022 Ansvarlig
Juli Infomøde med forbrugere den 24.07.2022 VLV
Juli Kommunikation om projektet til forbrugere. Sendt skrivelse til andelshaverne, som har tilmeldt sig email-service, og til grundejerforeningen Barringgård Vest, som sender ud til medlemmerne. VLV
August Påvisning af områdets drænsystem med Bjarne Albrechsen den 08.08.2022. GPS indmåling af drænsystemet VLV
August          Træfældning og klargøring af materialeplads på Frejasvej 16 og 13. Hertil beskæring af beplantning i vejarealet ved udkørsel fra Idunsvej til Smidsholmvej. Arbejdet udføres i perioden fra den 15. - 26. august VLV
August Detaljeret køreplan for projektet VLV
August Fotodokumentation af projektområdet VLV
August Prøvegravninger VLV
August Rydning af området (radius på 2 meter) omkring målerbrønden Andelshaver
August og September Aftale og skitser for hver stikledning VLV
September Skyde/nedgravning af forsyningsledninger og sektionsmålerbrønde VLV
Oktober Nedgravning af stikledninger VLV
Oktober Skyldning af ledninger og idriftsættelse VLV
November Retablering VLV

Følgende tidsplan for bore- og gravearbejde er modtaget fra Peder Skotte (klik på billede for større version):De to bygge- og opmagasineringspladser, på Frejasvej 13 og 16, ryddes for bevoksning medio uge 35.

Principper for projektet

 • En radius på 2 meter omkring målerbrønden skal være fri for affald, beplantning m.v., jf. vandværkets vedtægter afsnit 8. Det er andelshaverens ansvar at sikre senest i august.

 • Målerbrønd flyttes til skel, hvis vandværket skønner at den er placeret uhensigtsmæssigt eller uden for matriklen. Projektet dækker omkostningerne. Der er 2 steder i projektområdet, hvor vi planmæssigt flytter målerbrønden.

 • Ny stikledning indgraves vinkelret på målerbrønd. Beplantning i gravespor fjernes inden stikledningen indgraves og forsøges gen-plantet ved retableringen.

   

I projektperioden

 • Vandværket vil gerne kunne kommunikere enten via SMS/email-service (varsling og alarmering) med andelshaverne. Husk derfor at tilmelde dig både vores SMS service og email service.

 • Der er vandforsyning i projektområdet via det eksisterende ledningsnet

 • Der skiltes og afspærres i overensstemmelse med vilkår i Odsherred kommunes gravetilladelse

 • Der arbejdes ikke i weekender

 • Vi håber ikke at vi får behov for grundvandssænkning. Graveperioden er lagt fra august til november, fordi der ikke må graves i perioden 15. juni til 15. august og forhåbentlig er vejret med os i perioden.

 • Der kan blive behov for omkørsler i området grundet vejspærring, men det vil blive både varslet og skiltet

 • Vi opfordrer til at andelshaverne tager hensyn til arbejdende på vejen

 • Der er mange dræn i området og vi vil, bl.a. ved prøvegravning, i størst muligt omfang undgå at beskadige disse. Skulle det mod alle forberedelser alligevel ske, så reparerer vi skaden med det samme.

 • Kontakt vandværket hvis du har spørgsmål eller kommentarer før og under projektet. Det er ikke Peder Skottes gravefolk eller Vejlebys VVS'ere, som kan eller skal svare på detaljerede spørgsmål om projektet.

 

Relevante dokumenter/downloads


Løbende opdateringer


05.09.2022

 • I dag (mandag 05.09.2022) bliver der ryddet buske/bevoksning på de to grunde (Frejasvej 13 og 16), som vi har fået lov at benytte som bygge- og opmagasineringspladser
 • På torsdag 08.09.2022 fra kl. 08:00 bliver der skyllet dræn og foretaget TV-inspektion, til dokumentation af drænets tilstand inden bore- og gravearbejdet påbegyndes
 • Torsdag formiddag bliver der ligeledes gennemført vejsyn med kommunens vejmyndighed, så vi sikrer at afspærringer og graveområder lever op til gældende lovkrav.

14.09.2022

 • I dag (tirsdag 14.09.2022) starter opgravning til skyde- og modtagehuller til den styrede underboring
 • Boremaskinen kommer fredag og den styrede underboring vil tage 1½ til 2 uger
 • Herefter påbegyndes etablering af nye stikledninger

15.09.2022

 • Detaljeret tidsplan modtaget fra Peder Skotte. Klik på billedet herunder for at åbne tidsplanen.
VIGTIGT!


Har du ikke allerede tilmeldt din email og mobilnummer til vores SMS og email services, opfordrer vi dig til at gøre det via menupunkterne i menuen til venstre. Herved kan vi sende vigtig information og varslinger direkte til dig.
 

Aktuelt

Driftsstatus: Normal drift

_______________

26.09.2022: Lækagesporing. Vi gennemfører en opfølgende "lukkeprøve", så vi kan indkredse stedet med lækage og dermed det konstateret stigende spild i ledningsnettet. Undersøgelsen gennemføres fredag den 30/9 2022 mellem kl. 01:00 og 05:00. Der vil kunne opleves afbrudt vandforsyning i hele vandværkets forsyningsområde i disse 4 timer, men vi garanterer at alle har vand igen senest kl. 05:00. Vi appellerer i den forbindelse til, at du bruger så lidt vand som muligt i det ovennævnte tidsrum. Hvis du normalt vil starte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen i dette tidsrum, eller hvis du f.eks. har et automatisk havevandingsanlæg eller lign., vil vi sætte pris på at dette ikke er aktivt i det ovennævnte tidsrum, da dette ellers vil øge risikoen for forkerte konklusioner, vedr. hvilke områder vi efterfølgende skal foretage yderligere lækagesøgning i.

26.09.2022: Skydeventil på Kinimondsvej er skiftet

20.09.2022: Rentvandstanken er inspiceres med en robot.
Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.

14.09.2022: 
Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

08.09.2022: Ny kvalitetsrapport på boring 2 (DGU 190.150).
Du kan læse den her

03.09.2022: Opdatering på lækagesporing.
Der er fundet to områder, der skal undersøges nærmere. Vi gennemfører derfor endnu en lukkeprøve i nær fremtid og sender varsel ud så snart vi har planlagt denne.

02.09.2022: Lækagesporing.
Vi gennemfører en "lukkeprøve", så vi kan indkredse området for et konstateret stigende spild i ledningsnettet. Undersøgelsen gennemføres natten til den kommende fredag, dvs. i tidsrummet fredag den 2/9 2022 mellem kl. 01:00 og 05:00. Der vil kunne opleves afbrudt vandforsyning i hele vandværkets forsyningsområde i disse 4 timer, men vi garanterer at alle har vand igen senest kl. 05:00. Vi appellerer i den forbindelse til, at du bruger så lidt vand som muligt i det ovennævnte tidsrum. Hvis du normalt vil starte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen i dette tidsrum, eller hvis du f.eks. har et automatisk havevandingsanlæg eller lign., vil vi sætte pris på at dette ikke er aktivt i det ovennævnte tidsrum, da dette ellers vil øge risikoen for forkerte konklusioner, vedr. hvilke områder vi efterfølgende skal foretage yderligere lækagesøgning i.

29.08.2022: Tætning ved rørgennemgang i boring 2.

28.08.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for juli. To lækager hos forbrugere.

24.08.2022: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

20.08.2022: Takstblad for 2023 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Du kan læse mødereferatet her

19.08.2022: Resultat af seneste egenkontrolSe mere her

15.08.2022: Boringskontrol af DGU 190.150 udført af akkrediteret analyseselskab. Se mere her

05.08.2022: Service på kompressor i filtersal samt skiftning af filter på kapselblæser og bundbelufter

04.08.2022: Analyserapport på vandkvaliteten fra akkrediteret analyseselskab. Ingen bemærkninger. Du kan læse rapporten her

03.08.2022: 
Resultat af seneste egenkontrol. Se mere her

02.08.2022: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket.
Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.


31.07.2022: Der er blevet udbedret en vandskade i krydset Lillemosevej og Lundebakken.
Tak for alarmering fra andelshaverne i området.

25.07.2022: Læs om etape 5 af ledningsudskiftningen her

25.07.2022: Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 20-08-2022 kl. 10.30 i Vig Forsamlingshus

16.07.2022: Resultat af seneste egenkontrol. Læs mere her

11.07.2022: Læs mere om vandværkets kontrol af grund- og drikkevand
LINK

08.07.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for juni. Ingen bemærkninger.

05.07.2022: Infomøde om etape 5 af modernisering af ledningsnettet. Mødet afholdes den 24.7. kl. 10-12 på Pilegården, Lyngvej 127, 4560 Vig.
De berørte forbrugere er inviteret.

28.06.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for maj. Ingen bemærkninger.

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket.

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: 
Månedlig aflæsning af forbrugsmålere for april: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.